Artiklid festivalist

Ettepanekuid Balti Teatrifestivali reorganiseerimiseks

22.09.2006
Sirp

4. – 9. septembrini peeti Tartus teine taaskäivitatud Balti teatrifestival. Selle raames kohtusid Eesti, Läti ja Leedu Teatriliidu delegatsioon ning arutasid festivali tulevikuperspektiive. Üheskoos jõuti konsensuseni, et Balti teatrifestivali traditsiooni tuleks kindlasti jätkata, kuid selle formaat vajab uuendamist. Järgnevalt teemegi mõned ettepanekud selle ürituse arendamiseks.   

 

Kuna see teatrifestival aitab tutvustada Balti riike nii üksteisele kui väliskülalistele, soodustab loomeinimeste koostööprojekte, õhutab eestlaste, lätlaste ja leedulaste huvi üksteise vastu ning tugevdab seega sallivuse ja koostöö õhkkonda Baltimaadel, siis leiame, et järjepidev riiklik majanduslik toetus on selle traditsiooni jätkumiseks ja arenguks hädavajalik.

 

Balti teatrifestival võiks jääda toimuma igal aastal vaheldumisi ühes Balti riigis. Igal festivalil on ametlik võistlusprogramm ning lisaprogramm. Võistlusprogrammi kuulub seitse lavastust: kaks Eestist, kaks Lätist, kaks Leedust ning lisaks veel üks lavastus riigist, kus festivali peetakse. Iga riik esitab festivalile eelmise aasta parima lavastuse ning ühe omadramaturgiat või kohalikku temaatikat esindava lavastuse, mille esietendusest ei tohi olla möödas üle kolme aasta. Võistlusprogrammi hindab rahvusvaheline žürii, tunnustades paremaid auhindadega. 

 

Lisaprogrammi maht ja sisu jäävad festivali korraldajate otsustada. Võimaluse korral võiks lisaprogrammi kaasata lähiregioonide teatreid, nt Skandinaavia, Peterburi, Kaliningradi või Poola omi. Festivaliga kaasnevad etenduste arutelud ning kindlale teemale keskendatud õpikojad või seminarid. Balti teatrifestival peaks püüdma luua eri maade teatritegijate vahel uusi kontakte ja koostöövorme, näiteks tutvustama Balti riikide uut dramaturgiat, organiseerima rahvuste koostöös sündivaid lavastusi jms.

 

Balti teatrifestivali kindla imago ja formaadi kujundamiseks, pidevaks ja mitmekülgseks infovahetuseks ning uute ideede genereerimiseks soovitame ja soovime luua festivali nõuandva kogu, kuhu kuuluks igast Balti riigist kaks esindajat.

Jääme lootma kõikide osaliste koostöötahtele!              

 

Arutelul osalesid ja nimetatud

ettepanekuid toetavad:

 

JūratÄ GrigaitienÄ (Leedu), Dainis GrÄnvalds (Läti), Liongina Gudeliene (Leedu), Margus Kasterpalu (Eesti), Ilze KÄaviņa (Läti), Edgaras Klivis (Leedu), Ruta Mažeikiene (Leedu), Kaarel Oja (Eesti), Rein Oja (Eesti) Riina Oruaas (Eesti), Agnese Paula (Läti), Martynas Petrikas (Leedu), Anneli Saro (Eesti), Terttu Savola (Soome), Nomeda Šatkauskiene (Leedu), Irena VeisaitÄ (Leedu), Riina Viiding (Eesti).